İş Güvenliği

İş Güvenliği Politikamız

 “SIFIR” iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için çalışma koşullarının sürekli iyileştirilmesi ve “KAZALAR, BİRLİKTE MÜCADELE EDEREK ÖNLENİR” sloganımız gereği olarak çalışanların ve yönetimin iş güvenliği çalışmalarına tam desteğinin ve katılımının sağlanmasıdır.

Önceliklerimiz
:
     Tehlikelerin kaynağında yok edilmesi ve tedbirsiz risk noktasının bırakılmaması,
     İş güvenliği risklerinin azaltılması için sürekli iyileştirme kaizenleri yapılması, (makine, tesis, malzeme, araç, işçilik ve metot)
     Çalışan bilincini artırmak için doküman, duyuru, konuşma, işaret, eğitim, tatbikat, yarışma ve değerlendirmeler yapılması,
     Çalışanların önerilerine ve fikirlerine başvurulması,
     Çalışma şartlarına uygun kişisel koruyucuların seçilmesi ve etkin kullanımının sağlanması,
     Tüm alanların 5S kuralları ile düzenlenmesi ve iş güvenliği denetimlerinin yapılması,
     Ateşli, elektrikli, kimyasal, basınçlı ve yüksekte yapılan ağır tehlikeli işlerde emniyet tedbirlerinin istisnasız uygulanması,
     Yangın, deprem ve sel risklerine karşı önlemler alınması,
     Çalışma şartlarının ergonomik hale dönüştürülmesi,
     Kazaların tekrarlanmaması için kök neden analizi yapılması ve önlemler alınması,
     Acil durum planlarının hazırlanması ve uygulanmasının organize edilmesi,
     Periyodik kontrol ve bakım faaliyetlerinin etkinleştirilmesi,
     Çalışanların ruh ve beden sağlığının izlenmesi ve fiziksel çalışma şartlarının iyileştirilmesi,
     Taşeron, hizmet firması ve tedarikçilerimize emniyet tedbirlerinin uygulatılması,
     Yasal yönetmelik gereklerinin sağlanmasıdır.